Käsityöpaja


Tällä pajalla pääsee toteuttamaan kädentaitoja mm. koruvalmistuksessa, kortti- ym. koristelutöiden ja erilaisista materiaaleista valmistettavien töiden valmistuksessa. Myös yritysyhteistyö on mahdollista.

Scroll to Top