Kiinteistöpaja

Kiinteistöpaja

Kiinteistöhuolto tekee pienet ja akuutit huoltotyöt koskien kiinteistöä ja kiinteistön piha-aluetta.
linkkinä kiinteistön omistajan ja asiakkaiden sekä työntekijöiden välillä kiinteistön käytön sekä huollon sujuvuutta edistäen.

olemassa olevia rakenteita, pihaa sekä kiinteistössä olevia laitteita.

turvallisuudesta, esim.kulkureitit, turvavälien toteutuminen, vaarallisten aineiden käsittely.

tavaroiden vastaanoton työn sujuvuutta

”Kiinteistöhuolto tarjoaa jatkuvaa, mielekästä tekemistä erilaisten asioiden parissa. Kiinteistöhuoltoa ei aina huomaa, mutta sen puuttuessa kaikki varmasti huomaavat sen.”