Ote arjessa- palvelut

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu 18-64-vuotiaille, joilla on sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin perusteella tunnistettu palvelutarve sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja/tai osallisuuden edistämiseksi (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 17 §).

  • Sosiaalinen kuntoutus tapahtuu yksilö- tai ryhmävalmennuksessa toiminnallisessa ympäristössä
  • Toimitaan yhteistyössä palveluun lähettävien tahojen ja muiden sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen kanssa
  • Palvelussa arvioidaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä työelämävalmiuksia

 

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Työtoiminta

Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta on tarkoitettu 18-64-vuotiaille, joiden toimeentulo työtoiminnan aikana on järjestetty kuntoutusrahalla, -tuella, sairauspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä.

Työtoiminta on toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa ja palveluun voi ohjautua vammaispalvelujen, mielenterveyspalvelujen tai sosiaalityön kautta.

Toiminnan tavoitteena on sosiaalisten valmiuksien parantaminen, mielekäs päivien sisältö, merkityksellisyyden kokemus ja työhön orientoituminen. Työtoiminnan jatkopolkuna voi olla mahdollisuus sijoittua avotyöhön säätiön ulkopuolelle.

Työtoiminta ei ole työsuhde eikä siitä siten makseta palkkaa.

Avotyötoiminta

Työvalmennuksen avulla kartoitamme asiakkaan työ- ja toimintakykyä. Kartoituksen jälkeen etsimme yhteistyössä sopivia työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta ja avotyötoimintaan voi osallistua yrityksissä ja yhteisöissä.

Scroll to Top